EMDR Therapie

Wat betekent EMDR?

Eye movement desensitisation and reproscessing (EMDR) werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro Phd geïntroduceerd als een snelle en effectieve behandelingsmethode bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS).

Vrij vertaald betekent EMDR: Iemand door oogbewegingen ongevoelig maken voor en herkaderen van heftige emoties (trauma’s).
EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals even ongeval, seksueel geweld, of een geweldsdelict. Het is een therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt. EMDR wordt al jaren toegepast bij PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Steeds meer onderzoek naar de effecten van EMDR toont aan dat het ook inzetbaar is en adequaat helpt bij behandelingen bij verslaving, eetstoornis, of liefdesverdriet.

Waneer zet je EMDR in?

 • herbeleving nare ervaringen
 • stress
 • piekeren
 • nachtmerries
 • schaamte angst/paniek
 • vermijdingsgedrag
 • schuld
 • slaapproblemen
 • verhoogde waakzaamheid
 • depressies
 • slecht zelfbeeld
 • ongelijkwaardige relatie

EMDR is in principe uitermate geschikt voor cliënten die een trauma hebben ervaren die hun dagelijks functioneren hindert.

Ook voor kinderen is EMDR een passende methode voor diversen hulpvragen, onze in-house specialist Yvonne behandeld kinderen in overleg met de ouders.

Onderbouwing

Er is inmiddels een stevige wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van EMDR bij de behandeling van PTSS. Op dit moment is EMDR de meest geëvalueerde therapie op het gebied van trauma’s. Na reeds 3 tot 4 sessies is 80% van de cliënten weer in staat om de normale bezigheden te verrichten. De emotionele ladingen die gekoppeld waren aan het trauma konden zij nauwelijks tot niet meer oproepen.

Ook in Nederland maken niet alleen 1e lijns Trauma Psychologen, steeds vaker gebruik van EMDR, maar ook sommige kindercoaches zetten het veelvuldig en met succes, in.
Het doel van de EMDR procedure kan worden omschreven in termen van het bereiken van een Outcome, waarbij in ieder geval aan de volgende 2 criteria moet zijn voldaan:

 • De spanning ten opzichte van de gebeurtenis moet zijn geminimaliseerd
 • De geloofwaardigheid van een positieve gedachtegang moet zijn gemaximaliseerd

Helaas komen we ook veel gevallen tegen waar het EMDR protocol foutief gebruikt wordt, dit is bijzonder onwenselijk omdat dit zelfs de klacht kan maximaliseren. Wij staan dan ook garant voor kwaliteit door onze gedegen opleiding en uitvoering van het juist protocol.